Balkan länder och Balkanhalvön

Alla Balkan länder finns givetvis på Balkanhalvön som är omgiven av Adriatiska havet i väst, Joniska havet i sydväst, Medelhavet i söder, Egeiska havet, Hellesponten, Marmarasjön och Bosporen i sydöst samt Svarta havet i öster.

Det finns oenighet om hur man ska definiera gränserna för Balkan, och dessa kan variera utifrån kulturella, historiska eller geografiska aspekter. En vanlig definition inkluderar dock länder som Serbien, Grekland, Montenegro, Bulgarien, Rumänien, Nordmakedonien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Albanien samt Kosovo och den europeiska delen av Turkiet.

Så vilka länder ingår i Balkan?

Om vi går efter den sedvanliga definitionen är följande länder Balkan länder:

Länder som kan tillhöra Balkan ibland

I viss utsträckning kan även Slovenien ses som ett Balkanland, men inte om man utgår från Donau-Sava-Kupa-definitionen.

Det som blir intressant och lite motsägelsefullt är att Balkanhalvön ligger i Europa samtidigt som Turkiet är ett balkan land. Ändå är Turkiet inte ett av alla länder i Europa, vilket egentligen inte går ihop. Detta beror förstås på vilka definitioner av de olika geografiska områdena man använder.

Donau-Sava-Kupa-definitionen för Balkanhalvön och Balkan länder.

Den norra geografiska gränsen för halvön är ofta föremål för diskussion, men oftast anges floderna Donau-Sava-Kupa/Kolpa och en linje från Kupa/Kolpas källa ner till Kvarnerviken (vid hamnstaden Rijeka) som dess nordliga gräns. I de bredaste geografiska definitionerna av halvön sträcker sig den norra gränsen från Dinariska alpernas nordligaste utlöpare till Julianska Alperna, genom en mindre del av Slovenien över Postojna-bäcknet och Vipavadalen in i Gorizia- och Trieste-provinserna i Italien.

balkan länder enligt Donau-Sava-Kupa-definitionen